Moció que presenta el grup municipal Agrupació Independent de Riudarenes-AIR per denunciar el lamentable estat de la Riera de Santa Coloma al seu pas pel nostre municipi.

No cal ser extensius per recordar on es troba situat el nostre poble, envoltat de recs i rieres a més de l’esmentada Riera de Santa Coloma.

Una gran part del sòl que envolta el nucli urbà està qualificat com a zona inundable.

Al llarg dels anys, les tasques que es feien de manteniment i conservació de les lleres i motes dels recs i rieres, pels mateixos propietaris limítrofes, han desaparegut i paral·lelament l’administració supramunicipal, a través de l’ACA, ha assumit sobre el paper l’obligació d’aquestes tasques de manteniment.

La realitat ens demostra que aquestes tasques no es realitzen i si es fan, és molt esporàdicament.

En aquests moments hi ha un punt crític que és la zona del pont que va a l’Esparra i la resta de Riera fins entroncar amb el Riu Esplet.

Fa pocs mesos que una part del camí saludable que bordeja la Riera de Santa Coloma per sota de Semursa es va haver de tancar per l’esllavissament d’una gran part de la mota, tot a conseqüència de la vegetació que neix al mig de la llera i expulsa l’aigua contra les motes.

A dia d’avui els arbres que han nascut sota els pilars del pont sobrepassen tres o quatre metres l’alçada del mateix pont.

No cal tampoc ser extensius en els canvis que s’estan produint en la pluviometria i els seus desastres locals. Tenim exemples recents amb quantioses pèrdues econòmiques i de vides humanes.

Tota la vegetació que hi ha avui sota el pont de la Riera es pot convertir en una resclosa d’efectes molt negatius pel nostre poble en cas de pluges torrencials, que cada cop son més freqüents, al fer de tap a les aigües que embassades trencarien pel damunt dels pous d’aigua amb direcció al nucli urbà.

És per aquest motiu que aquest grup municipal insta a prendre un acord de ple per exigir a l’ACA que actuï de manera immediata en la neteja de la llera de la Riera de  Santa Coloma des del tram del pont fins a la seva confluència amb el Riu Esplet, actuant també en aquest sector, ja que quan la Riera baixa molt plena tapona i no permet desaiguar correctament l’Esplet, fent que les aigües retornin en direcció al poble, com va passar fa poc amb greus perjudicis per algunes empreses. Cal també exigir que en els punt concrets on la Riera gira es facin reforços a les motes per evitar el seu descalçament.

NOTA:

Aquesta Moció va ser presentada pel nostre grup en el Ple ordinari del dia 27/09/2019 i l’equip de govern format per JuntsxRiudarenes i SomRiudarenes hi va votar en contra.