El problema no és el ferro, és la xarxa.

El que en diem aigua de boca o senzillament l’aigua que tenim al nostre abast a casa nostra, la podem obtenir de diferents maneres: de fonts, d’embassaments, de pous… L’aigua de Riudarenes s’obté d’uns pous situats a prop de la riera de Santa Coloma. Totes les aigües, totes, tenen components químics i minerals que depenen del subsòl: calç, ferro, manganès, fluor, etc. La majoria d’aquests components no són tòxics per la salut, excepte si sobrepassen uns paràmetres establerts que llavors seria una aigua no potable. També les aigües superficials o profundes poden estar contaminades per elements químics i/o orgànics que les poden fer potencialment perilloses per la salut: arsènic, mercuri, cianur, estreptococs fecals, salmonel·les… Aquest no és el cas de Riudarenes.

Les captacions que té el nostre municipi, la del poble i la de Can Fornaca, sempre han presentat nivells alts de ferro i manganès al poble, i fluor i ferro a Can Fornaca. Aquests elements hi són per la composició del sòl, per on es filtren les aigües subterrànies. Dit d’una altra manera, són elements naturals i que d’una forma o altra es poden minimitzar i així ha estat en el cas de Riudarenes, on les analítiques constants que es fan de les aigües demostren que els paràmetres de ferro i manganès a l’aigua que se subministra als habitatges del poble estan molt per sota del llindar que es podria considerar no apta. El mateix passa amb l’aigua de Can Fornaca, i això és així per les inversions fetes al llarg dels anys pel govern de l’Agrupació Independent de Riudarenes que ha estat sempre molt sensible i alerta en el tema de l’aigua.

A Can Fornaca les darreres inversions, 322.111 euros (anys 2018-2019) ens permeten estar tranquils amb moderació. Tot i això l’AIR tenia previst fer un dipòsit d’un milió de litres de reserva per obtenir la tranquil·litat absoluta.

En el cas del poble, l’any 2018 es varen invertir 24.659 euros per tractar el ferro de l’aigua de l’Esparra. Al nucli, com hem dit abans, les analítiques ens demostren que els paràmetres de ferro i manganès són absolutament normals i per això estan completament fora de lloc les paraules de l’actual alcalde, que preveu fer una inversió amb l’objectiu de nivells de ferro zero.

El senyor alcalde, amb les seves declaracions, demostra que no està al cas del sistema de captació i distribució de l’aigua de consum del nostre municipi i aquesta ignorància és molt greu en el màxim responsable de l’Ajuntament, i més si es permet fer afirmacions intencionadament falses respecte l’actuació de l’anterior govern del nostre Ajuntament.

Actualment, el problema a Riudarenes no són els nivells de ferro i manganès, que repetim són completament normals, sinó l’estat de la xarxa. Tants anys amb la presència d’aquests elements ha fet que la major part de la xarxa tingui uns pòsits que, quan s’observen canvis de pressió per aturades de les bombes d’impulsió (averies, talls de llum…), salten de les parets i fan tornar l’aigua marronosa; per tant, ara que els nivells de ferro i manganès són completament normals, el que toca és renovar la part més antiga i deteriorada de la xarxa. L’AIR, en el seu programa, ja portava aquesta iniciativa com a prioritària, tant és així que ja havíem encarregat un pressupost per renovar el 50% de la xarxa d’aigua del poble. Aquest pressupost, l’alcalde té l’obligació de conèixer i no parlar tan alegrament d’un tema tan important que a tots ens afecta i ens preocupa.