RESPOSTA DE LA REGIDORA D’ACCIÓ SOCIAL DAVANT DE LES INFORMACIONS APAREGUDES EN RELACIÓ AL BANC D’ALIMENTS MUNICIPAL

Quan es treuen les coses de context es genera confusió, rumorologia, mals entesos, etc. i en cap cas, des de la regidoria de la qual sóc titular, volem menystenir ni devaluar la tasca que fa Caritas Riudarenes a través del banc d’aliments. El banc d’aliments de Riudarenes és un instrument clau per a garantir l’alimentació d’algunes famílies i persones del municipi, i per aquest motiu hem d’actuar amb responsabilitat i vetllar per la seva continuïtat i bon funcionament. De fet, va ser iniciativa d’aquest equip de govern l’ampliació del servei d’aliments cedint un local municipal per realitzar-hi aquesta activitat que valorem molt necessària ja que durant el 2018 va facilitar alimentació a un total de 161 persones.

Entre altres compromisos, el conveni vigent amb l’entitat estableix que Caritas Riudarenes serà l’encarregada de gestionar el banc d’aliments a través de voluntariat i que l’Ajuntament realitzarà aportacions econòmiques mensuals al banc destinades a la compra de productes frescos. Donat que actualment el repartiment d’aliments no l’està fent l’entitat sinó que són treballadors municipals els que han hagut d’assumir aquesta tasca, ens vam adreçar a Caritas per saber com es reconduiria aquesta situació, no prevista al conveni. Davant la manca de resposta vam reiterar la sol·licitud d’informació a l’entitat, ja que entenem que comparteix el mateix objectiu que nosaltres: garantir el bon funcionament i la continuïtat del banc d’aliments municipal.

Anna Serra